tags: Borewell compressor Manufacturer

Borewell Compressor NEC

NEC BOREWELL COMPRESSOR PUMPS We are a globally admired manufacturer, nhà cung cấp và nhà kinh doanh nước nâng Bơm Borewell Compressor. Do khả năng lấy nước từ độ sâu của 100 ft để 1600 ft, các máy bơm được đánh giá cao yêu cầu cho nông nghiệp, mục đích công nghiệp và trong nước. Được thiết kế và tạo ra sử dụng các thành phần nguyên liệu vượt trội, these Borewell […]

Đọc thêm